Мэдээ

“НЭГ ТЭРБУМ” МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНД БАЙГУУЛЛАГААРАА ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦЛОО.

“НЭГ ТЭРБУМ” МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНД БАЙГУУЛЛАГААРАА ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦЛОО.